O nas

O nas
O nas 2017-05-22T08:56:25+00:00

KNOW

Wysoki poziom działalności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed przyczynił się do uzyskania w roku 2012 statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk farmaceutycznych na lata 2012 – 2017.

Badania naukowe realizowane na Wydziale mają znaczenie zarówno dla rozwoju nauki, jak i zastosowań praktycznych. Główne obszary tych badań dotyczą: projektowania i otrzymywania nowych, potencjalnych leków na drodze syntetycznej, biotechnologicznej oraz leków pochodzenia naturalnego; opracowywania nowych technologii postaci leku oraz fizykochemicznych badań preformulacyjnych; opracowywania i doskonalenia metod analitycznych stosowanych w procesie wdrażania nowych leków, w tym w badaniach farmakodynamicznych i farmakokinetycznych na poziomie wymaganym dla rejestracji i dopuszczenia leku do obrotu na rynku farmaceutycznym; optymalizacji diagnostyki i farmakoterapii w oparciu o dynamicznie rozwijające się nowe dyscypliny wiedzy, takie jak metabolomika i proteomika; oceny wpływu żywienia i czynników środowiskowych na zdrowie człowieka, w tym nowoczesnych badań eko-toksykologicznych.

W badaniach zaangażowanych jest 16 jednostek naukowych wchodzących w skład Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed. Warto podkreślić, że Wydział postrzegany jest jako czołowy ośrodek naukowy w kraju w prowadzeniu aplikacyjnej współpracy z przemysłem farmaceutycznym.

Poza dotychczas prowadzonymi kierunkami badań naukowych, które będą dalej kontynuowane, jednostki Wydziału zaangażują się w zadania badawcze wpisujące się w nowe trendy szeroko rozumianych nauk farmaceutycznych, takie jak: nowoczesna farmakoterapia personalizowana posługująca się badaniami z obszaru genomiki, proteomiki i metabolomiki, poszukiwanie biomarkerów procesów chorobowych przydatnych w diagnostyce i terapii monitorowanej, zastosowanie nanotechnologii w nowoczesnej technologii farmaceutycznej oraz badaniach diagnostycznych.

Szczególne znaczenie mają działania na rzecz powstania silnego zaplecza badawczo-rozwojowego wykorzystującego nowoczesne metody chemii i biotechnologii do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, biotechnologicznym i spożywczym.

W najnowszym rankingu jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed znalazł się wśród dziewięciu jednostek naukowych, które uzyskały najwyższą kategorię naukową A+ w obszarze Nauk o Życiu.