Aktualności

Home/Aktualności/
7 01, 2014

Biuro KNOW

2014-06-25T12:13:34+00:00 Aktualności|

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że z dniem 7.01.2014 r. sprawami administracyjnymi KNOW zajmować się będzie Pani Katarzyna Gruchała.

Biuro KNOW znajduje się w dziekanacie, otwarte  pon – pt w godzinach 9:00-13:00.
Tel. 58 349 18 26, mail: kasiagruchala@gumed.edu.pl

Z poważaniem,

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed
Prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki

5 11, 2013

Przedłużenie składania wniosków i aktualizacja zasad przyznawania środków

2013-11-05T09:03:45+00:00 Aktualności|

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 

Uprzejmie informuję, iż w dn. 30.10.2013 r. na posiedzeniu Komisji ds. Wydatkowania Środków KNOW Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed podjęto następujące decyzje w sprawie konkursów na realizację projektów w ramach dotacji KNOW:

Do dnia 18 listopada 2013 roku przedłużony został termin składania wniosków na dofinansowanie zadań w następujących obszarach:

 

b) Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów
i spotkań roboczych:

zadanie nr 1  Dofinansowanie organizacji konferencji/sympozjów naukowych;

zadanie nr 2  Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych.

  1. Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych:

zadanie nr 1  Dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników potrzebnych do realizacji nowych zadań badawczych;

Maksymalna kwota dofinansowania 20 000 zł

Okres realizacji projektu do 12 m-cy

zadanie nr 2  Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego.

Maksymalna kwota dofinansowania 10 000 zł

Okres realizacji projektu do 12 m-cy

 

Uwaga! Pracownicy naukowi, którzy uzyskają pozytywną decyzję o finansowaniu projektu badawczego w konkursach zewnętrznych (np. NCN, NCBiR) nie otrzymają w ramach tematu takiego projektu dofinansowania z dotacji KNOW.

 

  1. Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed:

zadanie nr 1  Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału.

 

 

Z poważaniem,

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed

Prof. dr hab. Wiesław Sawicki

 

25 10, 2013

Konkursy na realizację zadań w różnych obszarach aktywności naukowej

2013-10-25T11:05:02+00:00 Aktualności|

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Studenci, Uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed,

Uprzejmie informujemy, iż w ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłoszone zostały konkursy na realizację zadań w różnych obszarach aktywności naukowej.

W dniach od 25 października do 12 listopada 2013 r. składać można wnioski na dofinansowanie zadań w następujących obszarach:

a) Mobilność pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed obejmującą:

– zadanie nr 1 – Dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe;
– zadanie nr 2 – Dofinansowanie wyjazdów na szkolenia/warsztaty specjalistyczne;
– zadanie nr 3 – Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów naukowych, trwających do 1 miesiąca;
– zadanie nr 4 – Dofinansowanie długoterminowych wyjazdów naukowych, trwających powyżej 1 miesiąca;
– zadanie nr 5 – Dofinansowanie przyjazdu naukowców w ramach programu „Professor KNOW”, Profesorów wizytujących (Visiting Professor) i grup naukowo-dydaktycznych z zagranicy.

b) Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych:

– zadanie nr 1  Dofinansowanie organizacji konferencji/sympozjów naukowych;
– zadanie nr 2  Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych.

c) Wsparcie działalności naukowej w zakresie redagowania publikacji:

– zadanie nr 1  Dofinansowanie kosztów przygotowania (tłumaczenia, korekta językowa) publikacji;
– zadanie nr 2  Dofinansowanie kosztów wydania publikacji przyjętej do druku (tzw. Publication fee).

d) Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych:

– zadanie nr 1  Dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników potrzebnych do realizacji nowych zadań badawczych;
– zadanie nr 2  Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego.

e) Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed:

– zadanie nr 1  Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału.

f) Motywacyjne wsparcie finansowe i mobilność doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed:

– zadanie nr 1 – Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed;
– zadanie nr 2 – Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

g) Wsparcie aktywności Studenckich Kół Naukowych działających przy Jednostkach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

h) Wsparcie najzdolniejszych studentów lat III – V Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed pt. „Budujemy zaplecze doktorantów” obejmujące:

– zadanie nr 1  Motywacyjne wsparcie finansowe wyróżniających się studentów lat III – V Wydziału, deklarujących chęć podjęcia studiów doktoranckich;
– zadanie nr 2  Dofinansowanie projektów badawczych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego przez studentów lat III – V Wydziału.

Nabór wniosków do poszczególnych zadań prowadzony jest drogą elektroniczną poprzez panel aplikacji, dostępny na stronie internetowej Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed
Prof. dr hab. Wiesław Sawicki

15 10, 2013

Regulamin wydatkowania środków KNOW został opublikowany

2013-10-15T11:21:21+00:00 Aktualności|

Zarządzenie Rektora nr 50/2013 z dnia 14.10.2013 r. (ogłoszono dnia 14.10.2013 r.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu występowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach dotacji dla Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego https://dokumenty.gumed.edu.pl/1724