Efekty

Home/Efekty
 • Dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe
  Liczba zgłoszonych projektów: 141
  Liczba zatwierdzonych projektów: 76
  Liczba odrzuconych projektów: 8
 • Dofinansowanie wyjazdów na szkolenia/warsztaty specjalistyczne
  Liczba zgłoszonych projektów: 61
  Liczba zatwierdzonych projektów: 41
  Liczba odrzuconych projektów: 3
 • Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów naukowych, trwających do 1 miesiąca
  Liczba zgłoszonych projektów: 15
  Liczba zatwierdzonych projektów: 13
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Dofinansowanie długoterminowych wyjazdów naukowych, trwających powyżej 1 miesiąca
  Liczba zgłoszonych projektów: 14
  Liczba zatwierdzonych projektów: 10
  Liczba odrzuconych projektów: 1
 • Dofinansowanie przyjazdu naukowców w ramach programu „Professor KNOW”, Profesorów wizytujących (Visiting Professor) i grup naukowo-dydaktycznych z zagranicy
  Liczba zgłoszonych projektów: 21
  Liczba zatwierdzonych projektów: 20
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Dofinansowanie organizacji konferencji/sympozjów naukowych
  Liczba zgłoszonych projektów: 2
  Liczba zatwierdzonych projektów: 1
  Liczba odrzuconych projektów: 1
 • Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych
  Liczba zgłoszonych projektów: 10
  Liczba zatwierdzonych projektów: 9
  Liczba odrzuconych projektów: 1
 • Dofinansowanie kosztów przygotowania (tłumaczenia, korekta językowa) publikacji
  Liczba zgłoszonych projektów: 37
  Liczba zatwierdzonych projektów: 19
  Liczba odrzuconych projektów: 1
 • Dofinansowanie kosztów wydania publikacji przyjętej do druku (tzw. Publication fee)
  Liczba zgłoszonych projektów: 15
  Liczba zatwierdzonych projektów: 15
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników potrzebnych do realizacji nowych zadań badawczych
  Liczba zgłoszonych projektów: 179
  Liczba zatwierdzonych projektów: 96
  Liczba odrzuconych projektów: 6
 • Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego
  Liczba zgłoszonych projektów: 93
  Liczba zatwierdzonych projektów: 62
  Liczba odrzuconych projektów: 3
 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału
  Liczba zgłoszonych projektów: 217
  Liczba zatwierdzonych projektów: 210
  Liczba odrzuconych projektów: 7
 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
  Liczba zgłoszonych projektów: 88
  Liczba zatwierdzonych projektów: 73
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
  Liczba zgłoszonych projektów: 132
  Liczba zatwierdzonych projektów: 110
  Liczba odrzuconych projektów: 2
 • Wsparcie aktywności Studenckich Kół Naukowych działających przy Jednostkach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
  Liczba zgłoszonych projektów: 26
  Liczba zatwierdzonych projektów: 26
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Motywacyjne wsparcie finansowe wyróżniających się studentów semestrów V-XI Wydziału, deklarujących chęć podjęcia studiów doktoranckich
  Liczba zgłoszonych projektów: 17
  Liczba zatwierdzonych projektów: 14
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Dofinansowanie projektów badawczych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego przez studentów semestrów V-XI Wydziału
  Liczba zgłoszonych projektów: 11
  Liczba zatwierdzonych projektów: 11
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Wsparcie kompleksowych remontów pracowni dydaktyczno-naukowych Jednostek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
  Liczba zgłoszonych projektów: 14
  Liczba zatwierdzonych projektów: 0
  Liczba odrzuconych projektów: 1
 • Przyznawanie środków finansowych na zakup aparatury do realizacji badań naukowych.
  Liczba zgłoszonych projektów: 0
  Liczba zatwierdzonych projektów: 0
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Dofinansowanie kosztów zgłoszenia patentowego
  Liczba zgłoszonych projektów: 0
  Liczba zatwierdzonych projektów: 0
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Przyznawanie dofinansowania projektów badawczych prowadzonych pod kierunkiem promotora
  Liczba zgłoszonych projektów: 0
  Liczba zatwierdzonych projektów: 0
  Liczba odrzuconych projektów: 0
 • Dofinansowanie kosztów przygotowania patentu
  Liczba zgłoszonych projektów: 0
  Liczba zatwierdzonych projektów: 0
  Liczba odrzuconych projektów: 0