Projekty

Home/Projekty

Zatwierdzone projekty

 • Dofinasowanie kosztów wydania publikacji

 • Uczestnictwo w Zjeździe Experimental Biology Meeting w San Diego w dniach 26-30 kwietnia 2014

 • MEPS

 • Wsparcie - Magdalena Michalak

 • Wsparcie motywacyjne 2013

 • PAGE 2014

 • Dofinansowania rozwoju naukowego - KONFERENCJA NAUKOWA KRAJOWA - Marta Kula

 • Korekta językowa publikacji

 • Dofinansowania rozwoju naukowego uczestnika studiów doktoranckich: Szymon Dziomba

 • Stypendium naukowe: mgr inż. Szymon Dziomba

 • dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska prof. nadzw.

 • Magdalena Prokopowicz - dofinansowanie wyjazdu na konferencję

 • Wyjazd na 8th EFMC Short Course on Medicinal Chemistry - Engineering of Biopharmaceuticals w Oegstgeest, Holandia w okresie 16-19 Marzec 2014

 • Szkolenie specjalizacyjne

 • Stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich - Marta Kula

 • Analytical & Bioanalytical Chemistry

 • Wniosek o stypendium naukowe

 • William Jusko

 • PKPD-Gdańsk 2014

 • Mikroskopia i spektroskopia jako narzędzia badawcze w ocenie możliwości pokonywania bariery skórnej przez związki chemiczne.

 • Patofizjologiczna rola kwasu 9,10 metylenoheksadekanowego u pacjentów z otyłością olbrzymią.

 • wniosek o przyznanie stypendium dla studentów

 • Regulacja przez angiotensynę II transportu glukozy do podocytów

 • Synteza nowych pochodnych N-(arylo/heteroarylo)-2-chlorobenzenosulfonamidu o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej

 • Izolacja i identyfikacja strukturalna metabolitów gatunku Paris quadrifolia L.

 • Komplementarne badania stabilności chemicznej chlorowodorku ranitydyny przy wykorzystaniu metod LC/MS/MS (ToF-MS) oraz GC/MS

 • Paweł Wiczling - Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Małgorzata W-J dofinansowanie motywacyjne za rok 2012

 • Poszukiwanie biomarkerów ekspozycji na dym tytoniowy w oparciu o metabolomikę oraz chemometryczną analizę danych

 • Dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe

 • wniosek o finansowanie wyjazdu na konferencję PBA 2014, Liege

 • Identyfikacja i oznaczanie johimbiny i kantarydyny w nielegalnych lub sfałszowanych produktach leczniczych i suplementach diety.

 • Motywacyjne wsparcie za 2014 r . Anita Bułakowska

 • Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z OML

 • Dofinansowane rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed:

 • Wniosek o dofinansowanie warsztatów specjalistycznych "Granulation & Tabletting"

 • Uczestnictwo w kursie nt. specjacji chemicznej

 • Marcin Woźniak-dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Analiza metabolicznego odcisku palca z próbek osocza w kierunku wykrywania biomarkerów choroby Hashimoto z zastosowaniem LC-ESI-TOF-MS.

 • 40th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Hobart, 18-21.11.2013

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE

 • Udział w konferencji dotyczącej żywienia pozajelitowego w Genewie 2014

 • Dofinansowanie długoterminowego wyjazdu naukowego do Centre of Metabolomics and Bioanalysis (CEMBIO) at the Pharmacy Faculty (San Pablo CEU) w Madrycie

 • Finansowanie korekty językowej publikacji - amorficzny tadalafil.

 • Dofinansowanie wyjazdów na szkolenia

 • Motywacyjne wsparcie finansowe dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Wsparcie pracowników

 • UAB, wyjazd naukowy długoterminowy, Arkadiusz Piotrowski

 • Motywacyjne wsparcie pracowników

 • Dofinasowanie przyjazdu Profesora James'a F. Collawn'a z Department of Cell Biology, Developmental, and Integrative, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, US

 • Adrian Szewczyk - stypendium dla studentów III-V

 • Weryfikacja i wzbogacenie kolekcji drobnoustrojów Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.

 • Dofinansowanie wyjazdu na 82 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Miażdżycy (European Atherosclerosis Society) Madryt 31.05 - 3.06.2014

 • Aktywność naukowa w roku 2012

 • Pharma Congress 2014

 • Rozwój naukowy - 25th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis

 • stypendium KNOW

 • stypendium doktoranckie

 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Badania nad fizykochemicznymi właściwościami amorficznego indapamidu

 • WNIOSEK o motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału za 2012 rok

 • 9th International Symposium on Chromatography of Natural Products

 • WLAL

 • ISC 2014 - 30th International Symposium on Chromatography

 • Dofinansowanie kosztów wydania publikacji pt: HDL zawierające apolipoproteinę E a rozwój miażdżycy

 • Dofinansowanie wyjazdu na konferencję: 9th International Symposium on Chromatography of Natural Products, 26-29 maj, 2014, Lublin, Polska

 • Motywacyjne wsparcie finansowe wyróżniających się studentów

 • Motywacyjne wsparcie

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • MKNOL 2014

 • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla uczestników studiów doktoranckich

 • Staż zagraniczny - Kamil Włodarski

 • Dofinansowanie publikacji przyjętej do druku w Polish Journal of Ecology

 • Revisiting Luffa (Cucurbitaceae) 25 Years after C. Heiser: Species Boundaries and Application of Names Tested with Plastid and Nuclear DNA Sequences.

 • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Rapid and sensitive HPLC-EC method for determination of thiamine in human blood and plasma.

 • Wsparcie motywacyjne - dr n. chem. Artur Lehmann

 • Motywacyjne wsparcie finasowe dr hab. med. Maciej Jankowski

 • Joanna Nowakowska - dofinansowanie wyjazdu na konferencje

 • Synteza nowych znaczników fluorescencyjnych o strukturze izochinoliny

 • Wyjazd na Konferencję naukową - Controlled Release Society - ,,Translation of Delivery Technology: Innovation to Commercialization”

 • Dofinansowanie wyjzadu na konferencję naukową: Drug Analysis 2014 połączoną z 10th International Symposium on Drug Analysis and 25thInternational Symposium on Pharmaceutical and Biomedic, Liege, Belgia

 • Chemometric evaluation of urinary steroid hormone profiles as potential biomarkers of mucoviscidosis in children

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów tłumaczenia i korekty językowej publikacji

 • Stypendium naukowe - Kamil Włodarski

 • Nowy projekt dla zadania: Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału: Jarosław Sączewski

 • Prof. Ludwine Messiaen - working visit

 • Synteza nowych znaczników fluorescencyjnych o strukturze izochinoliny

 • Analiza metabolicznego odcisku palca w osoczu podczas ostrej i przewlekłej fazy nadciśnienia płucnego w oparciu o model zwierzęcy przy użyciu techniki CE-TOF-MS

 • Badanie wpływu nowo zsyntetyzowanych pochodnych imidazoliny na zmiany rytmu serca u szczurów

 • Badanie patomechanizmów uszkodzenia komórek podocytarnych w cukrzycy

 • International Symposium for High-Performance Thin-Layer Chromatography; Lyon, Francja

 • Prezentacja posteru - 9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology pt: "Studies on ranitidine protection from light due to cyclodextrin’s application"

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Aktywne uczestnictwo w konferencji "10th International Symposium on Drug Analysis and 25th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis" Liege, Belgia

 • Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących chemii medycznej (8th EFMC Short Course on Medicinal Chemistry, Leiden, Holandia)

 • Wniosek na dofinansowanie wyjazdu na specjalistyczne szkolenie

 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

 • Przygotowanie publikacji dot. genetyki raka piersi

 • Mikroskopia i spektroskopia jako narzędzia badawcze w ocenie możliwości pokonywania bariery skórnej przez związki chemiczne.

 • WNIOSEK o dofinansowanie projektów badawczych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego przez studentów lat III–V Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed w ramach programu pt. „Budujemy zaplecze doktorantów”

 • Roman Kaliszan motywacja

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi

 • Motywacyjne wsparcie Michał Markuszewski

 • WNIOSEK o motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Optymalizacja oznaczania leków w próbach biologicznych przy użyciu technik elektromigracyjnych

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z OML

 • Oznaczanie karbamazepiny obok wybranych leków neuroleptycznych w ślinie osób obu płci

 • Staż w Katedrze Technologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego w Ljubljanie

 • Badanie profili metabolicznych tokoferoli i tokotrienoli jako potencjalnych biomarkerów ryzyka raka piersi

 • Wniosek o sfinansowanie kursu STATISTICA kurs podstawowy

 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na konferencję CESPT

 • Oznaczanie karbamazepiny obok wybranych leków neuroleptycznych w ślinie osób obu płci

 • Badania fizykochemiczne polimerowo-tlenkowych kompozytów kserożelowych jako potencjalnych tworzyw implantacyjnych przeznaczonych na nośniki substancji leczniczych

 • wyjazd naukowy na koferencję

 • Wniosek o dofinansowanie rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMED

 • Dofinansowanie udziału w warsztatach specjalistycznych "European Workshop in Drug Synthesis", Siena 2014

 • Konferencja Drug Analysis 2014

 • Dofinansowanie kosztów przygotowania korekty językowej publikacji

 • Dofinansowanie wyjazdu na konferencję naukową

 • Wniosek o przyznawanie stypendium naukowego dla uczestników studiów doktoranckich

 • EUROTOX 2014

 • Wyjazd na X Konferencję Podocytarną, Freiburg, Niemcy

 • Stypendium naukowe

 • Dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe

 • 30th International Symposium on MicroScale Bioseparations Pecs, Węgry

 • Szkolenie specjalistyczne Skin Drug Delivery and Advanced Analytical Techiques

 • Wniosek o dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników

 • Dofinansowanie udziału w warsztatach specjalistycznych "European Workshop in Drug Synthesis"

 • Statistica - kurs podstawowy

 • Wniosek na dofinansowanie tłumaczenia/korekty publikacji

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału (Ilona Olędzka)

 • Wniosek o stypendium naukowe

 • Stypendium 2016

 • Koło studenckie SKN ISPE-Farmacja Przemysłowa

 • Szkolenie STATISTICA

 • Wniosek - Martyna Józefowicz

 • Konferencja ISEO 2014

 • Wniosek konferencja - Szymkowska

 • Dofinansowanie przygotowania zgłoszenia patentowego w trybie PCT - międzynarodowym

 • Wsparcie motywacyjne dla studentów lat III-V (10.2013)

 • Konferencja Drug Analysis 2014

 • DOFINANSOWANIE STAŻU NAUKOWEGO

 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z OML

 • Dofinansowanie zgłoszenia patentowego w trybie PCT - międzynarodowym

 • dofinansowanie kosztów korekty językowej manuskryptu

 • Wojciech Grochocki

 • Stypendium motywacyjne dla doktorantów GUMed

 • Udział w konferencji Purines 2014

 • Wniosek - Martyna Józefowicz

 • Stypendium Naukowe dla uczestników Studiów Doktoranckich

 • Dofinansowanie wyjazdu na konferencje Perspectives in Percutaneous Penetration - 14th International Conference

 • Badania nad właściwościami fizykochemicznymi amorficznego indapamidu

 • wniosek stypendium Szymkowska

 • koło naukowe Katedry i Zakładu Farmakognozji

 • Maciej Jaśkiewicz - Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Dofinansowania rozwoju naukowego - KONFERENCJA NAUKOWA ZAGRANICZNA- Marta Kula

 • Urinary metabolic biomarkers and pathway study of Cushing’s syndrome in comparison to functioning adrenal incidentalomas

 • Wniosek o stypendium doktoranckie

 • Stypendium naukowe dla uczestników studiów doktoranckich

 • Współpraca naukowa z Beckman Institute University of Illinois w zakresie badań nad procesami biologii nowotworów.

 • Badanie interakcji patogen - skóra ludzka, ze szczególnym uwzględnieniem peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Klinika Dermatologii Wenerologii i Alergologii, Klinika Uniwersytecka Schleswig-Holstein, Kilonia, Niemcy

 • Prof. Jan Komorowski visiting professor

 • 44th Annual Meeting of European Society of Dermatological Research

 • 30th International Symposium on MicroScale Bioseparations

 • Dofinansowanie konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, 30.08-03.10.2014, Bracelona, Hiszpania.

 • Konferencja PBA 2014 KONIECZNA

 • Zastosowanie soli, surfaktantów i selektorów chiralnych jako modyfikatorów faz ruchomych w chromatografii cienkowarstwowej

 • Małgorzata Orłowska - stypendium dla studentów III-V

 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na konferencję naukową

 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na konferencję naukową

 • Wspólna konferencja Sekcji Opieki Farmaceutycznej PTFarm, Prawa Farmaceutycznego i Centrum Informacji o Leku

 • Dofinansowanie wyjazdu na szkolenie International Conference and Workshop on BIOLOGICAL BARRIERS w dniach 16-21.02.1014, Saarbrücken.

 • Projektowanie i wytwarzanie miniaturowych systemów analitycznzch typu 'lab-on-a-chip'

 • PLOS one

 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 • Wniosek o stypendium naukowe

 • Kurs Data Mininig - modele i metody (część I i II)

 • Badanie mechanizmów chromatograficznego rozdzielania chiralnych izomerów substancji leczniczych

 • Anna Siekierzycka, DOFINANSOWANIA ROZWOJU NAUKOWEGO DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ GUMED

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Wpływ Angiotensyny II na podocyty.

 • 40th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC2013)

 • Yvan Vander Heyden DHC

 • Arkadiusz Piotrowski wsparcie motywacyjne

 • 9th International Symposium on Chromatography of Natural Products

 • Adam Kokotkiewicz - konferencje naukowe

 • Wsparcie motywacyjne za osiągnięcia naukowe w roku 2012

 • Adam Kokotkiewicz - nowy projekt badawczy

 • Adrian Szewczyk - projekt badawczy

 • Wsparcie aktywności SKN przy Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki

 • Wsparcie finansowe studentów - Patryk Poniatowski

 • Korekta Journal of Chromatography B, KONIECZNA L.

 • Application of MEKC for the determination of cephalosporin residues in edible tissues of farm animals

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału Farmaceutycznego

 • VCF file comparator - tool for preliminary analysis of multiple files in variant call format.

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów

 • Oral films with sartans

 • The inhibitory effect of mangiferin on the activity of mushroom tyrosinase

 • HPLC2013 Hobart

 • "Professor KNOW" - Prof. Coral Barbas

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika

 • 33rd European Peptide Symposium

 • Digitalizacja kolekcji zielnikowej GDMA oraz identyfikacja molekularna Rhododendron tomentosum (Ericaceae) oraz gatunków z rodzaju Caryopteris (Lamiaceae) uzyskanych w kulturach in vitro

 • „Kapilarne techniki elektromigracyjne jako narzędzie analityczne do oceny poziomu witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach w surowicy krwi i w moczu pacjentów chorych na mukowiscydozę”.

 • Wniosek o motywacyjne wsparcie finansowe

 • Dofinansowanie projektu badawczego prowadzonego przez SKN KiZ Farmakognozji

 • Wojciech Kamysz - WSPARCIE AKTYWNOŚCI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 • Dofinanowanie spotkania roboczego międzynarodowego

 • Justyna Stefańska - DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH PROWADZONYCH POD KIERUNKIEM OPIEKUNA NAUKOWEGO PRZEZ STUDENTÓW LAT III – V

 • Wsparcie motywacyjne

 • Usługi zewnętrzne związane z serwisem sprzętu LC/MS/MS

 • Aktywność przeciwbakteryjna i analiza składu chemicznego ekstraktów z grzybów Sarcoscypha austriaca i Sarcoscypha coccinea.

 • Wpływ pochodnych pirydyny na neurotoksyczność beta-amyloidu

 • Projekt badawczy: Analiza właściwości mechanicznych oraz dostępności farmaceutycznej NLPZ inkorporowanych w plastrach leczniczych

 • Usługi zewnętrzne związane z serwisem sprzętu LC-ESI-TOF-MS

 • Motywacyjne wsparcie prof. Wiesław Sawicki

 • mkrauze

 • Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z peroksydacją mieszanin TPN

 • Do edycji

 • Parabeny, ftalany - monitoring biologiczny

 • Parabeny, ftalany - monitoring biologiczny

 • Marcin Woźniak - stypendium

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi prof. Marka Wesołowskiego

 • Charakterystyka morfologiczno-topograficzna mitochondriów w komórkach podocytarnych pochodzących z hodowli pierwotnej z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej

 • Sznitowska

 • Zastosowanie MS-TOF-HPLC do szybkiego przesiewowego oznaczania hydrofobowości i stałej dysocjacji analitów

 • Dofinansowanie projektu studenta Poniatowski

 • Statistica kurs podstawowy

 • Porównanie składu chemicznego i ocena jakości kwiatostanów lipy dostępnych na rynku farmaceutycznym w Polsce i we Włoszech.

 • STYPENDIUM NAUKOWE

 • Receptura apteczna

 • Maria Łuczkiewicz - nowe zadanie badawcze

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału - R. Bartoszewski

 • Małgorzata Orłowska - DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH PROWADZONYCH POD KIERUNKIEM OPIEKUNA NAUKOWEGO PRZEZ STUDENTÓW LAT III – V

 • Justyna Stefańska - MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ STUDENTÓW LAT III - V

 • Podanie o motywacyjne wsparcie finansowe

 • Motywacyjne wsparcie finansowe wyróżniających się studentów - Agnieszka Borsuk

 • Jonoselektywne dozowanie elektrokinetyczne próbki w połączeniu z techniką zmiatania w aspekcie przejściowej izotachoforezy

 • Endocytoza albuminy na drodze zależnej i niezależnej od klatryny w komórkach podocytarnych

 • Zastosowanie MS-TOF-HPLC do szybkiego przesiewowego oznaczania hydrofobowości i stałej dysocjacji analitów

 • Ocena udziału receptorów alfa2-adrenergicznych oraz I1-imidazolinowych w działaniu hipotensyjnym nowych pochodnych imidazoliny

 • Badanie wariantów polimorficznych genu BCHE i aktywności enzymatycznej butyrylocholinesterazy w populacji 200 mieszkańców Polski. Nadprodukcja, oczyszczanie i charakterystyka biochemiczna wariantu BCHE150N

 • Mikroskopia i spektroskopia jako narzędzia badawcze w ocenie możliwości pokonywania bariery skórnej przez związki chemiczne.

 • Komplementarne badania stabilności chemicznej chlorowodorku ranitydyny przy wykorzystaniu metod LC/MS/MS (ToF-MS) oraz GC/MS

 • dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników

 • Synteza pochodnych chalkonu o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, modyfikowanych w pozycji 2’ (syntezy)

 • Wpływ krótkich lipopeptydów na biofilm bakteryjny tworzony na powierzchni biomateriałów

 • Regulatorowy wpływ prekursorowych form HDL zawierających apolipoproteinę A-II na szybkość lipolizy cząstek bogatotriglicerydowych

 • Ocena bromatologiczna i chemometryczna wybranych gatunków herbat oraz ich naparów na podstawie ich składu pierwiastkowego

 • Badanie wpływu rodzaju materiału opakowań przeznaczonych do przechowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego (TPN) na ich trwałość fizyczną i chemiczną.

 • Izolacja i charakterystyka fenotypowa i genetyczna glebowych cyanobakterii z rodzaju Nostoc w celu pozyskania izolatów do zastosowań biotechnologicznych.

 • Analiza chromatograficzna związków polifenolowych w różnych gatunkach i odmianach rodzaju Populus.

 • Badanie wariantów polimorficznych genu BCHE i aktywności enzymatycznej butyrylocholinesterazy w populacji 200 mieszkańców Polski. Nadprodukcja, oczyszczanie i charakterystyka biochemiczna wariantu BCHE150N

 • Skaningowa mikroskopia elektronowa w badaniach rozwojowych postaci leku

 • Bartosz Wielgomas - wsparcie motywacyjne

 • Wykorzystanie mikromacierzy w prowadzonych projektach naukowych i techniki przetwarzania i eksploracji danych pochodzących z eksperymentów z wykorzystaniem mikromacierzy

 • Synteza nowych pochodnych 3-amino-1H-indazolu o spodziewanej aktywności biologicznej

 • "Badanie potencjalnego udziału receptorów imidazolinowych typu I2 w działaniu przeciwbólowym i/lub przeciwzapalnym wybranych analogów imidazol(in)y"

 • Wniosek o motywacyjne wsparcie finansowe

 • Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji i baz danych do interpretacji wyników eksperymentów z użyciem mikromacierzy.

 • „Czy związki koordynacyjne Co (III) z N,N'-donorowymi ligandami organicznymi mogą być źródłem nowych związków do walki z biofilmami bakteryjnymi?”

 • Do zmiany - Franczuk

 • Identyfikacja aktywnych systemów restrykcyjno modyfikacyjnych w wybranych szczepach bakterii o potencjale biotechnologicznym w celu opracowania metod inżynierii genetycznej.

 • Terapia fotodynamiczna, związki cytotoksyczne, genomika i tranksryptomika nowotworów – w badaniach ukierunkowanych na diagnostykę i terapię nowotworów.

 • Motywacyjne wsparcie finansowe_Łukasz Guzik

 • Wykorzystanie alkoholi alifatycznych w chemicznej syntezie peptydów

 • "Badanie potencjalnego udzialu receptorów imidazolinowych typu I2 w dzialaniu przeciwbolowymi/lub przeciwzapalnym wybranych analogów imidazoli(in)y"

 • Ocena skuteczności preparatów przeciwbakteryjnych zawierających syntetyczne peptydy w eradykacji biofilmu mieszanego wyhodowanego na hydroksyapatycie

 • Nowy projekt badawczy -Marta Piskunowicz

 • Synteza nowych pochodnych 3-amino-1H-indazolu o spodziewanej aktywności biologicznej

 • Synteza pochodnych chalkonu o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, modyfikowanych w pozycji 2’ (analizy)

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Application of chemometrically processed thermogravimetric data for identification of baclofen-excipient interactions

 • wyhodowanie i przysłanie populacji unieśmiertelnionych podocytów mysich

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Publikacja z cyklu "Opracowanie specyficznej metody analitycznej przydatnej w identyfikacji polisiloksanów w produktach leczniczych"

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ GUMED

 • Synteza nowych pochodnych N-(arylo/heteroarylo)-2-chlorobenzenosulfonamidu o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej

 • Analiza sekwencji genomów wybranych szczepów bakteryjnych o potencjale biotechnologicznym w celu identyfikacji istotnych elementów genetycznych dla opracowania metod inżynierii genetycznej

 • Izolacja i identyfikacja strukturalna metabolitów gatunku Paris quadrifolia L.

 • Wsparcie finansowe

 • Adam Kokotkiewicz - usługi zewnętrzne

 • Wsparcie motywacyjne

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Wpływ czasu przechowywania na zawartość wybranych węglowodanów w produktach spożywczych

 • "Professor KNOW" Lawrence W. Dobrucki z University of Illinois

 • Motywacyjne wsparcie finansowe Antoni Nasal

 • Wsparcie finansowe Adam kokotkiewicz

 • Maria Łuczkiewicz - wsparcie finansowe

 • Badania nad neotropikalnym, leczniczym rodzajem Brunfelsia (Solanaceae).

 • Motywacyjne wsparcie finansowe pracownika Wydziału

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA WYDZIAŁU

 • Publikacje z zakresu nowoczesnych narzędzi analitycznych oraz materiałów medycznych

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi dr Alicji Kotłowskiej

 • motywacyjne wsparcie aktywności naukowej

 • Motywacyjne wsparcie_A. Kornicka

 • Badanie zmienności genetycznej jadalnych cyanobakterii z rodzaju Arthrospira z wykorzystaniem metody sekwencjonowania wielu genów

 • Placzek MWF

 • Wsparcie motywacyjne - dr n.med. Konrad Boblewski

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi dra n. farm. Pawła Konieczyńskiego

 • Do edycji

 • Motywacyjne wsparcie finasowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Wsparcie motywacyjne-Elżbieta Latawiec

 • Wsparcie motywacyjne

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiagnieciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • szkolenie Statistica

 • Ocena funkcji śródbłonka w plazmidowym modelu niekontrolowanej nadekspresji eNOS

 • Skład chemiczny olejków eterycznych jako element oceny jakości ziół leczniczych w oparciu o tzw. fingerprint chromatograficzny i chemometryczny

 • Otrzymywanie z wykorzystaniem metod obliczeniowych i fizykochemiczna ocena stałych dyspersji trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych w polimerowych nośnikach.

 • Wniosek o dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników potrzebnych do opracowania technologii otrzymywania filmów polimerowych.

 • Interakcje pomiędzy flawonoidami, kwasami fenolowymi a wybranymi pierwiastkami w naparach z roślinnych surowców leczniczych

 • Opracowanie metody woltamperometrycznego oznaczania acetaminofenu w preparatach farmaceutycznych

 • Analiza aktywności aminopeptydaz w wybranych liniach komórek nowotworowych

 • Stypendium naukowe

 • Mikroskopowe i spektrometryczne badania mikro i nanostrukturalnych warstw kserożeli organiczno-nieorganicznych zawierających substancję leczniczą.

 • Analiza saponin triterpenowych w kwiatach Lonicera sp. metodą LCxLC comprehensive z detektorami DAD, ELSD, ESI-MS

 • Badanie zdolności do tabletkowania matryc lipidowych wykonanych metodą zestalania rozpyłowego

 • Zastosowanie off-line HPTLC-HPLC-ESIMS w analizie jakościowej i ilościowej preparatów zawierających ekstrakty roślinne.

 • Badanie właściwości drażniących lipopeptydów jako konserwantów emulsji o/w z wykorzystaniem modelu naskórka

 • Badanie właściwości chromatograficznych antybiotyków makrocyklicznych metodą TLC z zastosowaniem micelarnych faz ruchomych

 • „Czy związki koordynacyjne Co (III) z N,N'-donorowymi ligandami organicznymi mogą być źródłem nowych związków do walki z biofilmami bakteryjnymi?”

 • Badanie właściwości drażniących lipopeptydów jako konserwantów emulsji o/w z wykorzystaniem modelu naskórka

 • Wpływ właściwości fizykochemicznych mikro- i nanocząstek na ich penetrację do mieszków włosowych

 • Otrzymywanie z wykorzystaniem metod obliczeniowych i fizykochemiczna ocena stałych dyspersji trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych w polimerowych nośnikach.

 • Wyznaczenie metabolomu z próbek krwi szczurów w przebiegu choroby nowotworowej

 • Mikroskopowe i spektrometryczne badania mikro i nanostrukturalnych warstw kserożeli organiczno-nieorganicznych zawierających substancję leczniczą.

 • Wpływ hipoksji na ekspresję receptorów RAGE w komórkach śródbłonka.

 • Wydalanie selenu z moczem u mieszkańców Polski Północnej. Oszacowanie dziennego spożycia.

 • Relacje pomiędzy całkowitą zawartością zwiazków fenolowych i aktywnością antyoksydacyjną in vitro ekstraktów ziół leczniczych

 • Badania profili metabolomicznych i metabolomicznych „odcisków palca” w poszukiwaniu biomarkerów nowotworu pęcherza moczowego z zastosowaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

 • Ocena jakościowa i ilościowa preparatów koszyczka rumianku dostępnych na rynku farmaceutycznym w Polsce.

 • Znaczenie mikro-RNA dla kontroli komórkowego mechanizmu odpowiedzi na niesfałdowane białka (UPR, unfolded protein response)

 • Opracowanie systemu klasyfikacji kolumn chromatograficznych opartego na nowym modelu ilościowych zależnościach struktura-retencja (QSRR)

 • Opracowanie ujednoliconej platformy danych biomedycznych, ukierunkowanej na wczesną diagnostykę białaczek u dzieci wspomaganej zaawansowaną analizą chemometryczną

 • Profile przemian metabolicznych testosteronu i estrogenów w poszukiwaniu molekularnych podstaw progresji nowotworu piersi

 • Wpływ metylacji intra i intergenowej na poziom transkrypcji wybranych genów w materiale klinicznym od pacjentek ze sporadycznym rakiem piersi.

 • QSRR jako narzędzie wspomagające identyfikację produktów przemian fizyko-chemicznych i produktów biotransformacji kandydatów na leki

 • „Synteza i właściwości biologiczne nowych pochodnych arylosulfonamidu”

 • Tworzenie wewnątrzcząsteczkowych wiązań disulfidowych w peptydach przeciwdrobnoustrojowych

 • Pomiar aktywności UDP-glukuronylotransferazy w tkankach omułka jadalnego (Mytilus edulis trossulus) z Zatoki Gdańskiej.

 • Wpływ roślinnych metabolitów wtórnych na aktywność enzymów skórnych.

 • Analiza tradycyjnych i nowych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie dorosłych wegan, połączona z oceną stylu życia i sposobu żywienia

 • Wpływ metylacji intra i intergenowej na poziom transkrypcji wybranych genów w materiale klinicznym od pacjentek ze sporadycznym rakiem piersi.

 • Opracowanie ujednoliconej platformy danych biomedycznych, ukierunkowanej na wczesną diagnostykę białaczek u dzieci wspomaganej zaawansowaną analizą chemometryczną

 • Synteza i właściwości biologiczne nowych pochodnych arylosulfonamidu

 • Professor KNOW - Edenir Rodrigues Pereira Filho

 • Prof. dr Wolfgang Maison - Professor KNOW

 • Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego dotyczącego fosfoproteomiki

 • Znaczenie mikro-RNA dla kontroli komórkowego mechanizmu odpowiedzi na niesfałdowane białka (UPR, unfolded protein response)

 • Wpływ roślinnych metabolitów wtórnych na aktywność enzymów skórnych.

 • Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych w badaniach strukturalnych związków flawonoidowych występujących w biomasach Phyllanthus multiflorus otrzymanych w warunkach in vitro.

 • Motywacyjne wsparcie finansowe KONIECZNA

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami pracownika za 2014

 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Stypendium naukowe 2014

 • Konferencja naukowa

 • Drug-excipient compatibility studies

 • Dofinansowanie kosztów przygotowania publikacji

 • 2nd Annual International Conference on Pharmaceutical Sciences

 • Professor KNOW Fabiola Manhas Verbi Pereira

 • Visiting professor Katedra i Zakład Bromatologii

 • Professor KNOW Katedra i Zakład Bromatologii

 • Zaproszenie dr Agnieszki Woźniak, Laboratory of Experimental Oncology, KU Leuven, Belgia

 • Motywacyjne wsparcie naukowe

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału-2015

 • Phytochemical Society of Europe Meeting - Trends in Natural Products Research

 • Osiągnięcia naukowe za 2013 r.

 • Zarządzanie procesem wytwarzania i kontroli w aspekcie mikrobiologicznego bezpieczeństwa produktów leczniczych

 • Staż naukowy w Zespole Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej

 • Dofinansowanie pracy w Acta Poloniae Pharmaceutica

 • Publication fee - dr Paweł Konieczyński

 • 1) Zespół nerczycowy: immuno- czy raczej podocytoterapia? 2) Dexamethasone-dependent modulation of cyclic GMP synthesis in podocytes

 • Motywacyjne wsparcie finansowe_A. Kornicka

 • Dofinansowanie długoterminowych wyjazdów naukowych, trwających powyżej 1 miesiąca - Kilonia

 • Stypendium Naukowe dla uczestników Studiów Doktoranckich

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału - Piotr Madanecki

 • Wsparcie finansowe

 • wsparcie motywacyjne

 • Stypendium naukowe dla uczestników studiów doktoranckich- Marta Kordalewska

 • WNIOSEK o dofinansowanie kosztów wydania publikacji przyjętej do druku (tzw. Publication fee)

 • Wydanie publikacji przyjętej do druku

 • Stypendium - Szymon Dziomba

 • szkolenie specjalizacyjne M. Buszewska-Forajta

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Dofinansowanie wydania publikacji

 • dofinansowanie kosztów wydania publikacji

 • Wsparcie motywacyjne (za osiągnięcia w 2013 roku) - Arkadiusz Piotrowski

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA WYDZIAŁU

 • Aktywność naukowa w roku 2013

 • Wpływ procesu parzenia kaw na właściwóści antyoksydacyjne

 • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Szkolenie specjalistyczne

 • Szkolenie specjalistyczne_PERLAN

 • Dofinansowanie wyjazdu na szkolenie: Zastosowania spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości sprzężonej z chromatografią cieczową i elektroforezą kapilarną, w analizach metabolomicznych i poszukiwaniu biomarkerów.

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi dra n. farm. Pawła Konieczyńskiego za rok 2013

 • Wyjazd do laboratorium Prof. J. Jaworskiego (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) celem opanowania technologii hodowli i różnicowania indukowanych komórek macierzystych (IPS, Induced pluripotent stem cells )

 • Motywacyjne wsparcie 2014

 • Stypendium naukowe 2

 • Wiczling

 • Motywacyjne wsparcie finansowe - Maria Luczkiewicz

 • Wsparcie finansowe - motywacyjne

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA

 • Motywacyjne Roman Kaliszan 2014

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Rozwój - 3rd Annual Discovery Chemistry & Drug Design Congress 2015

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • SKN Toksykologia

 • Motywacyjne wsparcie naukowców (osiągnięcia naukowe dr Agnieszki Arceusz w roku 2013)

 • Wsparcie motywacyjne pracowników wydziału

 • Piotr Pikul stypendium KNOW 2012-2014

 • Motywacyjne wsarcie pracowników Wydziału

 • wniosek Tankiewicz

 • Konferencja zagraniczna: Consequences and Evolution of Genomic Variation, Gordon Research Seminar

 • Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego - Szkolenie

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Wsparcie motywacyjne 2014

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA WYDZIAŁU

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Wniosek o stypendium

 • Motywacyjne wsparcie finansowe - Krystyna Pieńkowska

 • Przyznawanie stypendium naukowego dla uczestnika studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego

 • Stypendium

 • Wyjazd

 • Stypendium

 • Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Dofinansowanie rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego - szkolenie specjalistyczne

 • DOFINANSOWANIE SZKOLENIA NGS

 • 6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants 2015

 • Krzesimir Ciura, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej, stypendium

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Analiza składu ciała z zastosowaniem metody impedancji bioelektrycznej a profil lipidowy studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału za 2013 rok - Alina Plenis

 • Ocena analityczna profili steroidowych w osoczu osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego

 • Opracowanie metodyki oznaczania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i ich metabolitów w osoczu u dzieci z mukowiscydozą techniką LC-MS.

 • Analiza wzorców zanieczyszczeń i produktów degradacji chlorowodorku ranitydyny

 • Wsparcie dla SKN ISPE 2014/15

 • Wsparcie aktywności studenckiego koła "Biochemicy" Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej

 • Możliwości chemicznej analizy instrumentalnej w badaniach właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych oraz w badaniach preformulacyjnych nad postaciami leku.

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Motywacyjne wsparcie finansowe pracownika Wydziału.

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Konwersatorium Chemii Medycznej Lublin

 • 6th International Meeting on Antimicrobial Peptides - IMAP 2016

 • Szkolenie Getting started with Bayesian PK/PD Modeling using Stan

 • dr hab n. med. Maciej Jankowski - motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe (14.10.2014)

 • Konferencja- Madryt

 • Wsparcie motywacyjne - Adam Kokotkiewicz

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Krzysztof Waleron - MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA WYDZIAŁU

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi

 • Wojciech Kamysz - motywacyjne wsparcie finansowe

 • Motywacyjne wsparcie Michał Markuszewski 2014

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA WYDZIAŁU 2014

 • Badania strukturalne pochodnych kwasu rozmarynowego z korzenia żywokostu lekarskiego

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie_1

 • prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska

 • Motywacyjne wsparcie finansowe zwiazane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Badania wpływu elicytacji i procesów dokarmiania na poziom biosyntezy lignanów w kulturach in vitro P. amarus

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Wsparcie motywacyjne- Marta Piskunowicz

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • 3rd International Conference on Pharmaceutical Sciences, May 29-31, Tbilisi, Georgia

 • Bartosz Wielgomas motywacja

 • Evaluation of physical stability of all in one parenteral admixtures for pediatric home care with high electrolytes concentrations

 • publikacja pt. : Chemical composition and biological activity of Rubus idaeus shoots – a traditional herbal remedy of Eastern Europe.

 • Dofinansowanie wyjazdu na konferencję "1st European Conference on Pharmaceutics " 13-14 kwietnia 2015 Reims, Francja

 • Udział w konferencji Translating Atherosclerosis Research into Novel Therapies for Humans 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ATHEROSCLEROSIS, Amsterdam 23-26.05.2015

 • Dofinansowanie wyjazdu do Chalmers University of Technology

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finasowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • motywacyjne wsparcie finansowe

 • Motywacyjne Małgorzata Waszczuk-Jankowska 2014

 • szkolenie - szymkowska

 • Praktyczna chromatografia cieczowa z elementami LC-MS kurs laboratoryjny

 • Stypendium

 • stypendium KNOW 2014

 • prof.dr hab.

 • M. Buszewska-Forajta Stypendium dla Doktorantów

 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • STYPENDIUM NAUKOWE 2014/2015

 • Stypendium naukowe dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego

 • stypendium - Szymkowska

 • SZKOLENIE

 • Staż Naukowy - Uniwersytet Liege

 • Wniosek o wsparcie rozwoju naukowego w formie dofinansowania stażu zagranicznego

 • Szkolenie organizowane przez firmę Perlan Technologies

 • J. Renata Ochocka

 • Szymkowska kanferencja

 • PRZYZNAWANIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU NAUKOWEGO DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ GUMED

 • Dofinansowanie

 • Bartłomiej Kraska - motywacyjne wsparcie finansowe

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Motywacyjne wsparcie finansowe S.Bartoszewska

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi

 • Wsparcie motywacyjne aktywności naukowej

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Małgorzata Dawgul - motywacyjne wsparcie finansowe

 • Wsparcie Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej

 • Wsparcie działalności SKN przy Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki

 • dofinansowanie zlecenia usług

 • Analiza struktury nowych pochodnych 4-fenylopirydyny

 • Opracowanie metod oznaczania substancji leczniczych i związków endogennych w różnorodnych matrycach biologicznych techniką HPLC

 • Badanie wariantów polimorficznych genu BCHE – kontynuacja projektu

 • Usługi kalibracyjne

 • Usługi zewnętrzne Sizer-serwis

 • Badanie barierowości skóry ludzkiej dla związków chemicznych

 • Analiza termiczna w badaniach rozwojowych postaci leku

 • Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny

 • konferencji North Pharma Network- Helsinki 2016

 • koferencja 2016 - szymkowska

 • Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Dofinansowanie wyjazdu na konferencje naukowe

 • Badania preformulacyjne nad stałymi postaciami leku z użyciem uporządkowanych mezoporowatych materiałów krzemionkowych

 • Studenckie Koło Naukowe “Heterocyklika”

 • ISPE - Farmacja Przemysłowa

 • Wpływ naparu z czystka siwego na parametry równowagi oksydacyjno-redukcyjnej w trakcie trzymiesięcznej suplementacji.

 • Wsparcie działalności SKN przy Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki

 • Ocena zawartości wapnia, fosforu i witaminy D w diecie młodych osób a ryzyko osteoporozy

 • Badanie uwalniania peptydów jadu pszczelego oraz lipopeptydów z formulacji mających potencjalne zastosowanie w bakteryjnych chorobach skóry

 • Rozpoznanie właściwości antyoksydacyjnych naparów herbat dostępnych w handlu

 • Euroanalysis XVIII

 • Hormonalna regulacja migracyjnego fenotypu podocytów

 • Mikrobiologia Farmaceutyczna - V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 • Statystyka w medycynie – metody analizy wariancji i analizy regresji

 • Szkolenie: "Audytor wewnętrzny REACH"

 • Udział w konferncji naukowej "Frontiers in Medicinal Chemistry" w Antwerpii

 • International Conference on Medicinal Chemistry "Drug Discovery and Selection - Understanding Targets and Mechanisms"

 • 5th International Meeting on Antimicrobial Peptides

 • Staż zagraniczny - The University of Texas at Austin

 • Fitoterapia w farmacji

 • Medical Genomics Laboratory, wyjazd długoterminowy

 • "Professor KNOW" - Gunther Weber

 • 12th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS w Zakopanem

 • Anita Bułakowska zjazd PTChem

 • Szkolenie specjalistyczne Zastosowanie systemu R w zaawansowanych metodach obliczeniowych i wizualizacji danych

 • Zakład Chemii Bioorganicznej PWr - biblioteka substratów fluorogenicznych.

 • Technika LIBS w analizie wielopierwiastkowej ziół leczniczych

 • 4th Interantional Symposium on Sensor Science

 • Kongres Berlin

 • Dietary Sugars, Obesity and Metabolic Disease Risk

 • Wykonanie badań testowych na skórze ludzkiej w Laboratorium Optroniki Instytutu Technologii Mechanicznej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 • Krótkoterminowy wyjazd naukowy do firmy Gamlen Tableting Ltd.

 • Goteborg 2016

 • Konferencja Naukowa - Phytopharm 2015

 • 2-miesięczny wyjazd naukowy do Uniwersytet Chalmers, Goteborg, Szwecja

 • 3rd European workshop on Ambient mass spectrometry in food and natural products

 • Camag course - Module 3: Method development and validation in HPTLC

 • Chiral separation of ofloxacin enantiomers by ligand-exchange chromatography

 • Dofinansowanie udziału w Zjeździe Naukowym PTChem

 • Praktyczne wykorzystanie układów typu ‘Lab-On-a-Chip'

 • wyjazd krótkoterminowy - Szymkowska

 • Zaproszenie Prof. Joselito Quirino

 • Wniosek o przyznawanie dofinansowania na szkolenie specjalistyczne „DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych”

 • 26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2015)

 • konferencja

 • Dofinansowanie wyjazdu na konferencję naukową

 • 26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2015)

 • Prof. Bezhan Chankvetadze

 • Dofinansowanie uczestnictwa Alicji Kotłowskiej w konferencji 6th International Conference and Exhibition on Analytical & Bioanalytical Techniques

 • Prof. Zhen Liu i troje doktorantów, Nanjing University

 • Dofinansowanie wyjazdu na szkolenie z programu STATISTICA

 • 11th International Congress on Coronary Artery Disease

 • Dofinansowanie udziału w konferencji ITP2015

 • HPLC Master Classes

 • 21st ISSS 2015: 21st International Symposium on Separation Sciences

 • Konferencja ISSS 2015

 • Szkolenie "HPLC Master Classes"

 • Szkolenie specjalistyczne_DOLAN

 • Dofinansowanie udziału w szkoleniu "HPLC Master Classes"

 • konferencja szkoleniowa Hospital Pharmacy Europe-Live

 • Staż naukowy w Katedrze Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu w Ljubljanie

 • szkolenie specjalistyczne HPLC Master Classes

 • Wpływ inhibitora syntazy kwasów tłuszczowych (orlistatu) na wzrost i proliferację komórek nowotworowych trzustki

 • Staż naukowy w Centrum Badań Metabolomicznych na Uniwersytecie San Pablo w Madrycie

 • Opracowanie metody oznaczania kwasów żółciowych z wykorzystaniem metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją masową w surowicy pacjentów z otyłością olbrzymią.

 • Opracowanie metody badania żywotności oraz zdolności do migracji komórek podocytarnych

 • CytoTPL

 • Kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzącej ze środowiska naturalnego

 • projekt snp

 • Synteza nowych pochodnych benzenosulfonamidu zmodyfikowanych przez wprowadzenie pierścienia tiazolidynonu

 • 7th International Symposium "Recent Advances in food analysis"

 • Dofinansowanie Konferencji Węgry Siofok Balaton 2015

 • EFMC-ASMC'15 - 6th EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry

 • International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research

 • Dofinansowanie wyjazdu na szkolenie "HPLC Master Classes" 19-22.05.2015

 • Wpływ lantibiotyków produkowanych przez mikroorganizmy tworzące konsorcjum kefiru wodnego na wzrost patogenów odpowiedzialnych za poważne infekcje układu pokarmowego. Ocena przydatności kefiru wodnego jako produktu probiotycznego.

 • Analiza jakości i sposobu żywienia jako ocena zdolności wysiłkowych sportowców

 • Staż naukowy w Instytucie Farmacji Uniwersytetu w Hamburgu

 • Wpływ homocysteiny na stres oksydacyjny zależny od śródbłonkowej syntazy tlenku azotu

 • Synteza nowych tiosemikarbazydowych pochodnych pikolinonitrylu o skojarzonej aktywności przeciwgruźliczej i antyproliferacyjnej

 • szkolenie: Mikroskopia ramanowska w naukach medycznych

 • Chromatografia cieczowa HPLC

 • Zastosowanie systemu R w zaawansowanych metodach obliczeniowych i wizualizacji danych

 • Mikrobiologia Farmaceutyczna V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 • Sympozjum „Granice medycyny regeneracyjnej”

 • Ocena ekspozycji na syntetyczne pyretroidy.

 • Synteza nowych fluoroforów w grupie pochodnych chinoliny i pirydyny

 • Oznaczanie profili metabolomicznych w badaniach nad powikłaniami przeszczepów serca

 • Wykorzystanie sekwencjonowania nowej generacji i mikromacierzy w prowadzonych projektach naukowych oraz techniki przetwarzania i eksploracji danych eksperymantalnych.

 • Staż w Zakładzie Chemii Biorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

 • Model mydriazy ocznej u szczura jako dogodne narzędzie farmakologiczne do oceny względnej siły działania pochodnych imidazoliny oraz ich powinowactwa do receptorów alfa-2 adrenergicznych

 • Opracowanie metodyki oceny cytotoksyczności wybranych związków na komórki czerniaka za pomocą cytometrii przepływowej".

 • Staz naukowy:Antitumor activity assessment of newly obtained agents with use of human cancer cell lines (pol.Ocena aktywności przeciwnowotworowej nowo otrzymanych związków chemicznych z wykorzystaniem linii komórkowych nowotworów ludzkich)

 • Greifswald 08.2015

 • Training course - HPTLC today

 • Dofinansowanie wyjazdu na konferencje naukowe

 • 21st International Symposium on Separation Sciences 2015 Słowenia

 • PKChA 2015

 • Konferencja ITP

 • Zespół Chromatografii i Technik Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN

 • Biochemia molekularna mukowiscydozy

 • Wsparcie motywacyjne

 • Synteza nowych związków heterocyklicznych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym i przeciwbakteryjnym

 • Opracowanie i walidacja nowych metodyk analitycznych do oznaczania potasu i pozostałości rozpuszczalników organicznych w postaciach leku i suplementach diety

 • Synteza nowych pochodnych benzenosulfonamidu zmodyfikowanych przez wprowadzenie pierścienia tiazolidynonu

 • Synteza i aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych 2-merkapto-4-chloro-5-metylobenzenosulfonamidu zawierających liniowe i cykliczne układy azotowe.

 • Synteza i aktywność biologiczna 4-(1,2,3-triazol-1-ylo)pirydyno-3-sulfonamidów

 • Rozkład apolipoproteiny apo-A1 i apo-A2 w obrębie cząstek frakcji HDL u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

 • Synteza nowych tiosemikarbazydowych pochodnych pikolinonitrylu o skojarzonej aktywności przeciwgruźliczej i antyproliferacyjnej

 • Badania aktywności cytotoksycznej alkaloidów typu sekurynegi

 • Arkadiusz Piotrowski - wsparcie motywacyjne

 • Niecelowana analiza metabolomiczna tkanek jelita grubego w nieswoistych zapaleniach jelit

 • Celowana analiza mutacji w genach typu „care taker” i „gate keeper” w próbach od pacjentek z rakiem piersi

 • Ocena zdolności wysokiej gęstości lipoprotein (HDL) do uwalniania apolipoproteiny A-II jako potencjalny wskaźnik dysfunkcji cząstek HDL u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.

 • Synteza nowych związków heterocyklicznych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym i przeciwbakteryjnym

 • Opracowanie i walidacja nowych metodyk analitycznych do oznaczania potasu i pozostałości rozpuszczalników organicznych w postaciach leku i suplementach diety

 • Dofinansowanie zlecenia usług NMR

 • Synteza i aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych 2-merkapto-4-chloro-5-metylobenzenosulfonamidu zawierających liniowe i cykliczne układy azotowe.

 • Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego-CE-TOF-MS

 • Synteza i aktywność biologiczna 4-(1,2,3-triazol-1-ylo)pirydyno-3-sulfonamidów

 • Identyfikacja markerów o strukturze peptydowo-białkowej przy użyciu detektora spektromerii mas.

 • Parametry stresu oksydacyjnego w tkankach szczurów z ostrym doświadczalnym zapaleniem trzustki (ODZT) suplementowanych związkami selenu.

 • Niecelowana analiza metabolomiczna tkanek jelita grubego w nieswoistych zapaleniach jelit

 • snp-zlecenia

 • Ocena homocysteinemii u pacjentów z zaawansowaną miażdżycą naczyń obwodowych

 • Zastosowanie zintegrowanego oprogramowania MetaCore do interpretacji wyników sekwencjonowania nowej generacji

 • Prezentacja ustna 5th International Conference on Clinical & Experimental Dermatology

 • IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznań, 6-10 lipca 2015 r. - wykład: "“Opracowanie metodyki monitorowania wczesnych zmian zachodzących w fazie stałej chlorowodorku ranitydyny podczas testów stabilności”

 • Wielgomas Bartosz

 • Wsparcie motywacyjne 2015

 • Colorcon Coating School

 • Motywacyjne wsparcie B Lewko 2015

 • Motywacyjne wsparcie pracownika 2015 M. Sznitowska

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału za rok 2014

 • Wizyta naukowa dra Romana Lysiuka w ramach "Professor KNOW"

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Wsparcie motywacyjne

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA WYDZIAŁU za 2014 (wrzesień 2015)

 • Wsparcie finansowe

 • Motywacyjne wsparcie finansowe za 2014- Krystyna Pieńkowska

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału 2015

 • Glasgow 2015

 • Profesor

 • Stypendium naukowy dla uczestników studiów doktoranckich 2015

 • Wsparcie motywacyjne K. szfrański

 • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego

 • Stypendium motywacyjne dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego

 • Motywacyjne wsparcie finansowe - Tomasz Śledziński

 • Stypendium KNOW 2015

 • Wsparcie motywacyjne R. Bartoszewski

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA WYDZIAŁU KONIECZNA LUCYNA

 • Wsparcie motywacyjne aktywności naukowe

 • Wsparcie motywacyjne S. Bartoszewska

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA WYDZIAŁU 2014

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału, Franciszek Sączewski

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika dr Barbary Seroczyńskiej

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE 2014

 • Motywacyjne wsparcie za rok 2014

 • Wsparcie motywacyjne 2015

 • Motywacyjne wsparcie

 • MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi dr Alicji Kotłowskiej

 • Wsparcie motywacyjne

 • Dofinansowanie ACROSS 2015

 • Motywacyjne Markuszewski 2014

 • Waszczuk-Jankowska 2015

 • Szkolenie z zakresu podstaw statystyki

 • Wsparcie motywacyjne

 • Applied Bioinformatics in Life Sciences

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi

 • Stypendium naukowe 2015

 • prof. dr Mirosława Krauze-Baranowska wsparcie motywacyjne 7.XI.2015

 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Motywacyjne wsparcie finansowe 2015

 • Roman Kaliszan 2014

 • Staż naukowy- biodegradowalne i bioresorbowalne polimery

 • Stypendium motywacyjne 2015 - Marta Kula

 • Konferencja Glasgow

 • szymkowska - stypendium 2016

 • Dofinansowanie szkolenia

 • PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 2015

 • mgr Alina Mieczkowska

 • Stypendium Krenczkowska

 • Stypendium KNOW 11.2015, J.Jacyna

 • Dofinansowanie

 • dofinansowanie KNOW 2015 - kurs

 • Konferencja "Plants in vitro"

 • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla uczestnika studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 • Stypendium dla doktorantów

 • Szkolenie Poznań

 • szkolenie specjalistyczne "sieci neuronowe"

 • dofinansowanie rozwoju naukowego 2015

 • Statistica

 • Wyjazd szkoleniowy "Kurs laboratoryjny HPLC z elementami LC-MS"

 • Motywacyjne wsparcie finansowe

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału, Kamysz

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału za 2014 r.

 • Motywacyjne wsparcie 2014r - Maciej Jankowski

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału (2015)

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Wiczling Paweł

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału-2015

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału-2015

 • Osiągnięcia naukowe za rok 2014

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału - Jarosław Sączewski

 • Krzysztof Waleron - MOTYWACYJNE WSPARCIE FINANSOWE ZWIĄZANE Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI PRACOWNIKA WYDZIAŁU_2015

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału - Piotr Madanecki - 2015

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału

 • Motywacyjne wsparcie finansowe zwiazane z naukowymi osiągnieciami pracownika Wydziału 2015

 • Wsparcie motywacyjne- Emilia Daghir-Wojtkowiak

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi w 2014 r

 • dr n. farm. Piotr Migas - wsparcie motywacyjne listopad 2015

 • Motywacyjne wsparcie_2

 • Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego Karol Sikora

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika wydziału za 2014 rok

 • motywacyjne wsp. fin.

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi dra Pawła Konieczyńskiego (2014)

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika

 • Termograwimetria i spektroskopia w podczerwieni wspomagane wielowymiarowymi technikami eksploracji danych w wykrywaniu niezgodności fizykochemicznych.

 • Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi

 • Stypendium naukowe dla doktorantów 2015_Marta Kordalewska

 • Przyznawanie stypendiów naukowych dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 • Krzesimir Ciura, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej, stypendium

 • Stypendium naukowe dla uczestników studiów doktoranckich 2015/2016

 • Wojciech Grochocki Stupenium naukowe 2015

 • Przyznanie stypendium naukowego dla uczestnika studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 • Stypendium naukowe

 • Stypendium naukowe dla uczestników studiów doktoranckich WF z OML

 • Wniosek o stypendium naukowe dla doktorantów

 • Anna Siekierzycka. Przyznawanie stypendium naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

 • Konferencja ISC 2016

 • Staż naukowy 2016

 • Benjamin Carbonnier

 • Wyjazd zagraniczny UE lub USA (NIH) na szkolenie praktyczne z zakresu konfokalnej i immunofluorescencyjnej mikroskopii.

 • Helena Barańska

 • Przyznawanie dofinansowania rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na konferencję naukową pt. "31st International Symposium on Chromatography"

 • ISES 2016

 • szolenie Szymkowska 2016

 • Udział w EFMC-YMCS 2016

 • Szkolenie STATYSTYKA

 • Szkolenie Statistica

 • Szkolenie: Metody wizualizacji danych

 • Dofinansowanie warsztatów specjalistycznych

 • szkolenie NGS

 • Staż naukowy w CEMBIO na Uniwersytecie San Pablo w Madrycie

 • Staż naukowy_Poznań holograficzny

 • Dofinansowanie KNOW 2016

 • Kurs DOE- komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych

 • FACE 2016

 • dr hab. P. Konieczyński - wyjazd naukowy krótkotrwały, Chiny

 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu żywienia pozajelitowego

 • EMN Meeting on Smart and Multifunctional Material: "Bioactive silica-based nanomaterials for doxorubicin delivery: evaluation of structural properties associated with release rate"

 • Szkolenie SPME 2016

 • Szkolenie SPME 2016

 • Krótkoterminowy wyjazd zagraniczny

 • Obrazowanie FTIR w mikro- i nanoskali: Struktura molekularna a jej dystrybucja przestrzenna

 • Medical Genomics Laboratory, Department of Genetics, The University of Alabama at Birmingham, wyjazd długoterminowy

 • VIII Konwersatorium Chemii Medycznej

 • Wyjazd do Department of Cell Biology, The University of Alabama at Birmingham USA

 • Analiza związków biologicznie czynnych w ślinie za pomocą chromatografii cieczowej sprzężoną z MS

 • 23rd International Symposium on Electro- and Liquid-phase Separation Techniques (ITP 2016)

 • Spektroskopia w nanoskali za pomocą AFM-IR

 • Pharmacy Education and Training

 • Detection of medicines adverse effects in the patients care homes by Beers' criteria - useful system for monitoring medicines action

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS - specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Infusion, decoction and hydroalcoholic extract of cultivated Sideritis scardita: phenolic composition and antioxidant, and antimicrobial activities.

 • BIT's 7th Annual Symposium of Drug Delivery Systems (SDDS-2017)

 • International Drug Discovery Science and Technology, 2017, "Imidazolines - omnipotent small molecules - in drug design"

 • Wizyta zespołu naukowo-dydaktycznego w składzie: prof. dr Michał K. Stachowiak i dr Ewa K. Stachowiak z University at Buffalo, State University of New York, USA

 • Colorcon Coating School

 • Krótkoterminowy wyjazd naukowy do National Medical University, Lwów, Ukraina

 • Dofinansowanie Specjalizacji Farmacja Przemysłowa

 • International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food, Fuzhou, China

 • Badania metabolomiczne NMR - Politechnika Wrocławska