Przedłużenie składania wniosków i aktualizacja zasad przyznawania środków

Home/Aktualności/Przedłużenie składania wniosków i aktualizacja zasad przyznawania środków

Przedłużenie składania wniosków i aktualizacja zasad przyznawania środków

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed

 

Uprzejmie informuję, iż w dn. 30.10.2013 r. na posiedzeniu Komisji ds. Wydatkowania Środków KNOW Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed podjęto następujące decyzje w sprawie konkursów na realizację projektów w ramach dotacji KNOW:

Do dnia 18 listopada 2013 roku przedłużony został termin składania wniosków na dofinansowanie zadań w następujących obszarach:

 

b) Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów
i spotkań roboczych:

zadanie nr 1  Dofinansowanie organizacji konferencji/sympozjów naukowych;

zadanie nr 2  Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych.

  1. Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych:

zadanie nr 1  Dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników potrzebnych do realizacji nowych zadań badawczych;

Maksymalna kwota dofinansowania 20 000 zł

Okres realizacji projektu do 12 m-cy

zadanie nr 2  Dofinansowanie zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego.

Maksymalna kwota dofinansowania 10 000 zł

Okres realizacji projektu do 12 m-cy

 

Uwaga! Pracownicy naukowi, którzy uzyskają pozytywną decyzję o finansowaniu projektu badawczego w konkursach zewnętrznych (np. NCN, NCBiR) nie otrzymają w ramach tematu takiego projektu dofinansowania z dotacji KNOW.

 

  1. Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed:

zadanie nr 1  Motywacyjne wsparcie finansowe związane z osiągnięciami naukowymi pracownika Wydziału.

 

 

Z poważaniem,

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed

Prof. dr hab. Wiesław Sawicki

 

2013-11-05T09:03:45+00:00 Aktualności|